ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ   РЕЙТИНГУ   ОСВІТНІХ   ЗАКЛАДІВ   УКРАЇНИ

 

НАША  МЕТА

   На  ГОЛОВНУ

   

    ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  РЕЙТИНГУ  ОСВІТНІХ  ЗАКЛАДІВ  УКРАЇНИ  -  це  глобальний  інтернет-ресурс   рейтингу  освітніх  закладів  України  всіх  рівнів.  До   роботи  КОНКУРСНИХ   КОМІСІІЙ,  ЖУРІ  КОНКУРСІВ   ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ   можуть  долучатися    та  запрошуватися   заклади  освіти  України  всіх  рівнів  та  форм  власності,  а  також  місцеві,  міжрегіональні,  всеукраїнські  та  міжнародні  громадські,  наукові,  експертні  та  інші   установи,     організації,  підприємства   та  центри,  які  спільними  зусиллями  бажають  провести  адекватну  та  професійну   оцінку   роботи  закладів  освіти    України  та  їх  працівників,   виявити  недоліки  та   переваги,  відзначити  та  заохотити  більш   прогресивних   та  самовідданих   працівників  освітньої  сфери  України   і  таким   чином  сприяти   підняттю  рівня  освітніх  закладів  України  до   самих   високих    світових  стандартів.       

   Рейтинги,  рейтингові  конкурси, опитування,  конференції,  семінари, фестивалі  та  інші  заходи,  які  плануються  до  проведення  при  участі ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ,  мають  на  меті   залучити   працівників  освітньої   та  просвітницької  сфери  України  (а  також  учнів  та  студентів)  до  більш  активної  професійної  та  громадської   діяльності, акцентувати   увагу  працівників  освіти   та  просвітницьких  організацій   на  використанні  у  своїй  професійній  діяльності  прогресивних   інтерактивних  методів  роботи,  обміну  передовим  досвідом,  професійному  спілкуванні  із  колегами  із  інших  регіонів  країни  за  допомогою  мережі  Інтернет.

     Здорова  та  прозора  конкуренція  на  наших  рейтингах   та  конкурсах  повинна   спонукати  їх  учасників  до  більш  активної    громадської  та  професійної  життєвої  позиції,  що  вкрай  необхідно  у  нашому інтенсивному,   переповненому  подіями  та  інформацією  житті.   ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  має  намір  співпрацювати із  іншими   інтернет-ресурсами,   освітніми,  просвітницькими,  рейтинговими,  експертними   та  іншими установами,  закладами   та  організаціями  (Українським  та  заккордрнними),  з  метою   допомоги   працівникам  освітньої  галузі, працівникам просвітницьких  організацій,  та  кожному   бажаючому  громадянину  України   здобувати   різноманітні  методичні,  професійні  та  просто    корисні   знання   наукової,  культурної  та  духовної  сфери  за  допомогою  передових,  прогресивних  методів  отримання  необхідної  їм  інформації,  що  неодмінно  має  привести   до   більш  високого   наукового,  культурного   та   духовного  розвитку  нашого  суспільства,  що  і  являється  основною  МЕТОЮ  діяльності нашого  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ.

 

© ["ZVS" 2010-2015 рік.]   Всі  права  захищені. Без  дозволу   адміністрації   сайту    будь-яке    використання   текстової,  графічної   або   будь-якої   іншої   інформації - заборонено.    Порушення   авторських  прав  тягне   за  собою   відповідальність   згідно  чинного  законо-давства. Будь-яке   несанкціоноване   адміністрацією  сайту  у  діяльність   та  цілісність   цього   сайту  тягне  за  собою   відповідальність  відповідно   до  українських   та   міжнародних  законів.  При  використанні   матеріалів,   посилання на  адресу  сайту  обовязкове.